GyroSmart - Ny teknik bakom unikt instrument för borrhålsmätning
Flexit AB har en stark tro på sin idé om en revolutionerande utrustning för mätning av djupa borrhål. Via samarbete med ett statligt forskningsinstitut kunde de ta fram en prototyp som motsvarade förväntningarna och idag är det unika mätinstrumentet starkt efterfrågat på marknaden.
Dag Billger är sedan i maj vd för Flexit AB, ett företag som startades 1999 som ett familjeföretag av Claes och Birgitta Ericsson. När de bestämde sig för att dra sig tillbaka sålde de under våren 2007 Flexit till den australiensiska gruvindustrikoncernen Imdex, som idag äger företaget.
– Jag kom i kontakt med Claes och Flexit år 2004 via mitt förra arbete på ett statligt forskningsinstitut i Göteborg när vi fick i uppdrag att genomföra en förstudie för borrhålsmätning, berättar Dag. Claes hade en helt ny idé om ett unikt instrument för borrhålsmätning, och vi lyckades vinna hans förtroende att få uppdraget att utveckla en prototyp åt Flexit. Claes och Birgitta satsade en enorm summa pengar för att vara ett litet svenskt småföretag och det var en vågad satsning eftersom alla inblandade visste att det skulle till mycket arbete att få fram det här borrhålsinstrumentet. Claes och Birgitta trodde dock så hårt på idén att de satte allt på ett kort.

Dag och hans kolleger förde projektet mot ett lyckat resultat och de kunde leverera den efterfrågade prototypen på utsatt tid. Det unika med det nya instrument, som de tagit fram efter Flexits beskrivningar, är att det är okänsligt för magnetiska störningar.
– För att kunna mäta borrhål behöver man kunna mäta lutning och riktning. Flexits gamla typ av instrument, MultiSmart, är en kombination av ett digitalt vattenpass och kompass. Det vi utvecklade i samarbete med Flexit, GyroSmart, bygger på mikrogyron och kan mäta sama egenskaper helt oberoende av magnetiskt störande material.
Vid borrning efter exempelvis järnmalm är detta nya instrument helt överlägset, eftersom det inte påverkas alls av de störningar som malmen har på den gamla kompassfunktionen. Det nya instrumentet tillåter även att man mäter medan man borrar direkt i den så kallade borrsträngen, vilket sparar enorma pengar för borrentreprenörer. Tack vare den lyckade satsningen har Flexit AB nu lyckats nå en helt ny marknad inom industriell djuphålsborrning. Det nya, unika mätinstrumentet var färdigt och kunde börja lanseras i mars 2006.
– Instrumentet introducerades på världens största årliga gruvmässa i Toronto förra året, berättar Dag. Responsen var överväldigande, så Claes och Birgitta bestämde sig för att anlita oss på forskningsinstitutet för en serieproduktion om femtio enheter.

I samband med lanseringen och tillverkningen sökte Flexit AB nya medarbetare och Dag tillsammans med några kolleger från forskningsinstitutet erbjöd sig att börja arbeta för företaget.
– Eftersom vi redan var insatta i processen och kom bra överens med Claes och Birgitta var det här en perfekt lösning för alla inblandade. Vi som varit med och utvecklat det nya instrumentet ville vara med även i fortsättningen, förklarar Dag. Idag är efterfrågan på vår produkt mycket stor och det är verkligen fantastiskt att projektet lyckats så bra från idé och insäljning via konstruktion till lansering på marknaden på så kort tid. Vi tillverkar och levererar nu instrumentet här i Vallentuna från vår egen verkstad.
– En viktig del i det lyckade projektet är att se till att genomföra återkommande fälttester av nya prototyper och produktförändringar. Alla ingenjörer har en skyldighet att komma ut i verkligheten och skita ner nävarna för att förstå den kundmiljö för vilken de utvecklar instrument, säger Dag.

Noggrannheten och forskningen har uppenbarligen lönat sig, den unika idén har blivit unik verklighet.

Flexit AB

Bransch:
Teknik

Telefon: 08-514 303 62
Fax: 08-514 303 63


Email:
dag@flexit.se

Hemsida:
www.flexit.se

Adress:
Flexit AB
Box 1074
18626 Vallentuna

| 13 SENASTE FÖRETAGEN